Video - 《汽车博览》杂志测试奇瑞A3-侃车记.avi


Videos Chery A3 《汽车博览》杂志测试奇瑞A3-侃车记.avi《汽车博览》杂志测试奇瑞A3-侃车记.avi

Chery A3 2008第十二期的汽车博览对A3做了测试,4颗星啊!这可是专业测试机构测的。要知道只有极少数车才能得5颗星的!这里的星是总体评价。不仅指安全性

Chery, A3

Model

Videos

Duration: 5 minutes : 43 seconds
Vievs: 994 x
Rating: 3.8 / 5   (4 x)